HORISONTALT GLIDEHENGSLET UTADSLÅENDE

HORISONTALT GLIDEHENGSLET UTADSLÅENDE

Dette er vår mest solgte vindustype. Vinduet åpnes ved hjelp av en vrider i underkant og kan ved vasking vendes 180 grader rudt. Betjening av vinduet går litt i alle posisjoner, noe som gjør at vinduet er i perfekt balanse - også når rammen vendes 180 grader rundt.

Glidehengslet er idêelt til bruk i alle typer boliger, kontorer, institusjoner og industribygg. Svingbevegelsen av rammen kan foretas uten at rammen tar borti gardiner og andre ting som står i vinduskarmen og kan vendes helt om slik at begge sider av vinduet kan vaskes fra innsiden.

Norgesvinduet glidehengslet kan leveres med u-verdi på 8,78 W/m2K beregnet iht. NS-EN ISO 10077-1 og 2.

Funksjon

HGU kan åpnes ved hjelp av en vrider i underkant av rammen. Rammen kan åpnes utad ca. 10cm i underkant. Da stopper rammen mot en sikring. I denne posisjonen kan rammen holdes fast i en luftestilling ved hjelp av en luftesikring som sitter på det venstre svingbeslaget, rett fra innsiden. Rammen kan også åpnes og "låses" ved hjelp av vrideren med ca 40mm åpning.

Ved å løse ut sikringen som sitter på det høyre svingbeslaget kan rammen vendes helt om utenfor fasaden slik at utsiden av glasset vender inn i rommet. Rammen blir nå holdt igjen av samme sikringen.

Dette gjør at utsiden av glasset enkelt kan rengjøres fra innsiden. Denne svingbevegelsen av rammen kan foretas uten at rammen tar bort i gardiner og andre ting som står i vinduskarmen.

Anvendelse

Vinduet er ideelt til bruk i alle typer boliger, kontorer, institusjoner og industribygg. Vinduet er testet og typegodkjent av Norsk Dør- og vinduskontroll (NDVK)

Utseende

Det er få begrensninger på hvilke utseende et vindu av denne typ kan ha. Skrå og buede felt kan ikke ha glidehengslede åpningsrammer men kan kombineres med denne type vindu.
 

PERSONVERN OG COOKIES | Design og CMS av EKH Grafisk