Kategorier

Produkter
Produkter > Våre glassprodukter > Isolerglass
product image
Isolerglass

Glass er ikke et varmeisolerende materiale. Glasskonstruksjonene bygges vanligvis opp av isolerende sjikt med lavemitterende glassplater for at de skal oppfylle byggtekniske krav til god varmeisolasjon, slik at energibehovet reduseres gjennom lavt varmetap.

Et isolerglass består av to eller tre glassflater med en mellomliggende avstandsprofil. Varmeisolasjonen kan bedres ved at mellomrommet i isolerruten fylles med en gass. Edelgassene argon og krypton kan utvinnes fra luft.

 

Glasskonstruksjonens varmeisolerende evne (U-verdien) påvirkes av glasset, rammen og avstandsprofilen.

U-verdien som angis for glasset, er en beregnet midtpunktverdi. Rammen kan være av tre, plast eller metall. Disse materialene har svært ulik U-verdi, og det som er avgjørende, er hvor effektivt kuldebroen brytes.

Det er avstandsprofiler av aluminium eller forzinket stål som tradisjonelt har fungert som kuldebro. Disse materialene har dårligere isolerende egenskaper enn isolerruten, noe som påvirker glasset ca. 60 mm inn fra glasskanten.

I dag produserer vi isoleruter med såkalt varm kant, der avstandsprofilen består av et godt isolerende plastmateriale. Dette gir en bedre U-verdi for hele glassflaten, noe som bidrar til økt komfort og mer energieffektive bygg.

 

Energisparende glass

 

Med en økt miljøbevissthet legges det nå mer vekt på energisparing og måter å redusere energibruk i bygninger på; både i boliger og kommersielle bygg. De siste årene har det blitt introdusert nye minimumskrav til energieffektivitet. Glass kan spille en viktig rolle når det gjelder energisparing. Varmetap er normalt målt i termisk transmisjon eller U-verdi, vanligvis definert som W/m2K. Enkelt fortalt gir lav U-verdi bedre varmeisolering. Energispareglass med lav U-verdi vil dermed kunne gi mye bedre varmeisolering, og du sparer både penger og får bedre inneklima.

Egenskaper og fordeler

  • Effektiv energisparing med høyt lysinnslipp.
  • Reduserer varmetap og sparer energi, og gir et komfortabelt innemiljø.
  • Reduserer kaldstråling og kaldras fra vinduer, og forbedrer komforten.
  • Øker overflatetemperaturen på den innerste glassflaten og reduserer innvendig kondens.
  • Reduserer oppvamingskostnader og minsker behovet for air condition anlegg.

 

Tilbake


  • x
  • x

© O M Rakvåg AS - Alle rettigheter reservert | Utviklet av Cateno AS - Powered by Claw Claw